Tingimused

GARANTII TINGIMUSED

Me veendume, et Te olete oma ostuga täielikult rahul. Seepärast meil on igale tootele garantii. Palun lugege allolevad punktid hoolikalt läbi, et teada saada, millistel juhtudel Te saate anda toote garantiiremonti. Kui midagi jäi selgusetuks, võtke ühendust meie klienditeenindusega.

1. Eraisikud saavad ostetud toodetele garantii. Pretensiooni saab esitada 24 kuu (2 aasta) jooksul alates ostukuupäevast. Juriidilise isiku puhul kehtib ajaperiood, mille on tootja märkinud garantiidokumentidesse.
2. Garantii annab Teile õiguse tasuta remontida vigast toodet garantii kehtivuse ajal. Kui toote defekti on põhjustanud tootjapoolne viga, tagastatakse ostjale kogu toote defektide, teenustööde ja varuosade maksumus.
3. Pretensiooni esitamiseks peab Teil alles olema ostu kinnitav originaaldokument (nt ostutšekk).
4. Pretensiooni ei saa esitada kui toode sai kahjustada transpordi ajal pärast toote üleandmist ostjale.
5. Tasuta garantiiremondi alla ei kuulu:
- Tarkvara tõrked ja vead 
- Loomulik kulumine
- Seadme väär kasutamine või hooldamine; hooldustööde läbiviimine mitteametliku esindaja juures
- Kui seerianumber, kontrolltähis või seadme/detaili märgistus on kahjustatud, asendatud või eemaldatud.
- Rikked, millest töötajad teavitasid klienti enne toote ostmist
- Välised faktorid ja mõjutused (torm, elektromagnetilised mõjud, pinge kõikumine, niiskus, vedelike sattumine tootesse, mehaanilised kahjustused jne)
- Toote rike, milel põhjustas väär kasutamine, kasutusjuhendi mittejärgimine või eiramine, väär hooldamine või liigne koormus.
6. Toodet, millele pretensioon esitati, kuulub ekspertiisi. Tootja esindaja on eksperdi rollis. Juhul kui viga ei kuulu punktis 5 esitatud nimekirja, kuid seda saab parandada, katab ostja parandamiskulud. Juhul kui viga tekkis mehaanilise vigastuse tagajärjel või niiskuse/vedeliku sattumisel tootesse, on parandus igal juhul tasuline.
7. Juhul kui on kindlaks määratud, et LOGINET SOLUTIONS ei ole vastutav toote vigade ja kahjustuste eest ning toodet saab parandada, peab klient maksma ekspertiisi ja vea tuvastamise eest. Klient peab maksma ekspertiisi eest ka juhul kui defekte ega vigu ei leitud ekspertiisi käigus.
8. Eraisik ei pea maksma ekspertiisi eest 6 kuu jooksul alates ostukuupäevast.
9. Kui ostja ei ole nõus LOGINET SOLUTIONS garantiitingimustega, on Ta kohustatud tõestama, et:
- viga või defekt esineb tõepoolest
- viga või vea põhjustaja oli olemas juba hetkel kui toode anti üle ostjale
- LOGINET SOLUTIONS on vea eest vastutav
10. Esimese 6 kuu jooksul ostukuupäevast alates peab eraisikust klient tõestama, et:
- viga või defekt esineb tõepoolest
- viga või vea põhjustaja tekkisid toote kasutamisel esimese 6 kuu jooksul
11. Juhul kui lisagarantii on välja antud tagab LOGINET SOLUTIONS garantiiremondi ja kõikide vigade kõrvaldamise vastavalt lisagarantii tingimustele.
12. Pretensiooni esitamiseks kaubamajale LOGINET SOLUTIONS tuleb ühendust võtta ettevõttega ametlikke kontaktandmeid.
13. Lisaks ülalmainitud garantiiõigustele on igal kliendil õigused, mis tulenevad Eesti Vabariigi õigusaktidest.