Tagastusõigus

Loginet internetipood on suunatud klientidele kes ostavad tooteid majandus- ja kutsetegevusega seonduvalt: ettevõtted, ametiasutused, FIE-d jms (edasipidi organisatsioonid).

Loginet internetipoe tagastusõigus on seotud sellega kuidas tooteid kasutatakse. Organisatsioonidele (tooteid kasutatakse majandus- ja kutsetegevuses) ja tarbijatele rakenduvad erinevad tagastuõigused.


Organisatsioonid

Organisatsioonidel, mis on sõlminud ostu-müügi lepingu, rakenduvad lepingus sätestatud tingimused.

Organisatsioonidel, mis pole sõlminud ostu-müügi lepingut, toimub tehtud tellimuste muutmine, katkestamine ning toodete tagastamine vastastikkuse kokkuleppe alusel.


Tarbijad

Tarbijatel on Loginet internetipoest ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14 päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi tagastusõigus) vastavalt allpool toodud lepingutingimustele.

Tarbija on füüsiline isik, kes on ostnud Loginet internetipoest kaupa või teenust eesmärgil, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

Tagastamisõigust võib tarbija kasutada põhjust avaldamata.

Ostes Loginet internetipoest nõustub tarbija tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis

kasutamise väljaselgitamisel järgib Loginet mõistlikkuse põhimõttel s.t. kui kauba sobivuse selgitamiseks on vajalik asja kasutamine, siis loetakse seda kasutamata asjaks

tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav kaup olema originaalpakendis

tagastamisõiguse kasutamiseks toimetama ostetud kauba Loginet esindusse või esitama taganemisavalduse e-posti aadressil support@loginet.ee 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest

nõustuma kandma tagastamiskulusid kuni 10 Euri välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellimusele

lepingust taganemisel tuleb ostetud asi viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul) tagastada. Loginet kohustub viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul) taganemisteate saamisest tagastama tarbija poolt tasutud summa

14 päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul:

mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades või tellija esitatud tingimuste kohaselt s.h. tellija poolt konfigureeritud toodete puhul;

audio- ja videosalvestustele, arvutitarkvarale, juhul kui tarbija on ümbrise avanud;

perioodiliselt ilmuvate trükiste puhul (nt ajakirjad, ajalehed)

Kui mistahes Loginet poolt seatud tingimus raskendab tarbijal taganemisõiguse kasutamist võrreldes võlaõigusseaduses sätestatuga, on see tühine.


Tarbija tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole Loginet internetipoe pakkumuse eripära.